dag skal vi til en kolle og et fint utsiktspunkt som ligger mer enn 500 meter over havet. Navnet kan gi assosiasjoner til et måltid, men har sammenheng med solens posisjon i forhold til en bestemt gård. Slike koller – med samme eller likeartede navn – finnes over hele landet.
Stedet vi skal til i dag er navnsatt fra Hakkloa. Både Fyllingen, Sandungen og Fortjernsbråten i samme område har ”sine” koller med et slikt navn (men ikke alle står på kartet). Toppen vi skal frem til er langt mindre berømt enn sin 91 meter høyere nabo i vest-sydvest. Stedet har aldri vært kjentmannspost. God tur!

Ledetråd: skiløype

Tilbake til kalender-forsiden




Nordmarka | Krokskogen | Romeriksåsene | Bærumsmarka | Vestmarka
Lillomarka | Østmarka | Gjengrodde stier | Bokkafe | Postkort | Linker