1997 Utkom Skiforeningen med boken Over alle hauger - Opplevelser i Marka sommer og vinter. Den var opprinnelig en gave til foreningens medlemmer, men har etterhvert også fått større utbredelse. Boken fås i dag på mange antikvariater.

Boken har et kapittel som heter Nordmarkselgen, hvor det innledes med følgende spørsmål:

Er det noen som kan hjelpe oss med opplysninger om opprinnelsen til denne Nordmarkselgen? (...) Rundt 400 m før XXXdammen finner vi en elg tegnet inn i en bergvegg, helt inntil veien på høyre side. Kritiske kunstskjønnere vil kanskje ikke vurdere tegningen til noe kvalitetsmessig vidunderverk. Men den vekker likevel oppmerksomhet hos turgåere som oppdager den, selv om det etterhvert begynner å bli vanskelig. Tegningen er i ferd med å bli utvisket.

 

Det finnes endel flere opplysninger om denne elgen, som Skiforeningen tydeligvis ikke var klar over. 14. juli 1981 skrev Aftenposten:

I en sving på veien, ca 300. meter før man kommer - til fots eller på sykkel - til XXXdammen, fanger Nordmarkselgen blikket til de fleste. Det er en såkalt kulltegning av en elgokse i fullt trav og den står på en temmelig bratt svavegg kloss ved veien på dennes høyre side. (...) Elgoksen er i minst 1/3 størrelse, og har stått der på den glatte Nordmarkitt-veggen i en årrekke. Tegneren har antakelig brukt en svart maling eller lakk. Initialene S.W. Skal visstnok stå for Samuel Warner.

Nordmarkselgen er ikke ulik Skule Waksviks bronseskulpturer. Uansett, i dag skal vi frem til demningen som ligger noen hundre meter lenger oppe i veien.

Det er bebyggelse ved det endelige turmålet.

Tilbake til kalender-forsiden

Om Skiforeningen

Hvor var jeg i går?Nordmarka | Krokskogen | Romeriksåsene | Bærumsmarka | Vestmarka
Lillomarka | Østmarka | Stormarka | Gjengrodde stier | Postkort | Linker