dventstiden er kort, og vi kan ikke hvile for lenge på våre laurbær. Derfor blir det en ny dag opp i høyden og over koller og hauger i dag også. For å komme til det første høydedraget følger vi skiløype mot syd og litt vest i drøye to kilometer. Her dreier løypa 180 grader, fortsetter mot nord og passerer mellom to tjern.
Vi skal først opp på den sydligste av åsene her som har samme navn som tjernene. Tårnet som tidligere sto på punktet 531 moh har rast sammen. Det nordlige toppunktet er litt høyere, 534 moh. Toppen ligger noe i ly av høye trær og utsikten er derfor begrenset. Men det er en annen fin severdighet her. Toppunktet er markert med en liten varde som noen mener kan se ut som en ørn i flukt. Akkurat denne sammenligningen er jeg nok litt usikker på. Men området er fint, og en fremtidig kjentmannspost i disse traktene hadde ikke vært å forakte.
Vi går ned igjen på løypa rett vest for oss, og følger denne nordover til den krysser en vei. Herfra stiger vi opp på nærmeste topp i nordvest. Dette er en av de «eksklusive» på listen av topper over 600 moh i Nordmarka. Det er +/- 50 stykker av dem, litt avhengig av hva man kaller en ”topp”.

Når vi først har berørt dette temaet med de høyeste, kan vi like godt fortsette turen til tvillingtoppene litt lenger mot nordvest. Her har kjent-Marianne hatt en privat post, men det har (foreløpig) ikke vært kjentmannspost.

Så går vi en drøy kilometer rett vest til kjentmannsposten fra perioden 1990-1992. Vi befinner oss nå på grensen for et landskapsvernområde, og følger denne grensen i nordlig retning til et tjern som var kjentmannspost i perioden 1998-2000.
Fra tjernet er det ikke langt opp til kjentmannspost nr. 17 fra perioden 2000-2002. Kveldens losji gir seg vel nå nærmest av seg selv, beliggende bare kort vei ned i øst.

Ledetråd: Dagens dato tilsvarer antallet bokstaver i navnet på det endelige turmålet.

Tilbake til kalender-forsidenNordmarka | Krokskogen | Romeriksåsene | Bærumsmarka | Vestmarka |
Lillomarka | Østmarka | Gjengrodde stier | Bokkafe | Poskort | Linker