Cruise. Kort, men eiendommelig.

are drøye fem kilometer i nordlig retning, ligger dette vannet som i et tidligere kjentmannshefte ble beskrevet slik: "Idyllisk slyngende, som en kanadisk elv."

For å komme tørrskodd på tvers over det over 2 kilometer lange vannet, kan man benytte en høyst eiendommelig «trekkflåte».

Ledetråd: Det endelige turmålet befinner seg
et sted mellom 250 og 450 meter over havet.

Tilbake til kalender-forsiden

 

 web counter code
frontpage hit counter

Nordmarka | Krokskogen | Romeriksåsene | Bærumsmarka | Vestmarka
Lillomarka | Østmarka | Sørmarka | Stormarka | Gjengrodde stier | Linker