edenfor en teksten på et kjent brev gjengitt, men stedsnavnet før datoen er utelatt. Hvor er brevet skrevet?

Herr General !
Det meddeles herved at i natt lå ved Kirkeby cirka 1.000 svenske dragoner. Deres anfører er oberst Løwen. Ganske tidlig, før soloppgang, red de til Hadeland og ville via Ringerike ta seg fram til Drammen. Svenskene har til hensikt å omringe skansen ved Gjellebekk og å angripe de norske tropper i ryggen. De har god rede på veiens lengde og vet nøyaktig hvor skansen ligger. Dette er det jeg har fått kjennskap til og som jeg herved gir Dem underretning om.
Overbringeren av dette brev beordres til å gå natt og dag.
………, den 27. mars 1716 klokken 9 morgen.

Søren Løchstør

Ledetråd: cirka tre kilometer

Tilbake til kalender-forsidenNordmarka | Krokskogen | Romeriksåsene | Bærumsmarka | Vestmarka
Lillomarka | Østmarka | Gjengrodde stier | Bokkafe | Postkort | Linker