verre Grimstads bok Krokskogen på kryss og tvers som utkom i 2005, er en av de aller mest innholdsrike markabøkene som har utkommet siden H.O. Christophersens glanstid på 1960 og 1970-tallet. Boken gir oss blant annet utdypende opplysninger om gamle kjentmannsposter som Øyangsrøysa, Lortholkollen), Søttjerndalen, Kjerkeberget-Høgåsen, Smeddalen og mange andre spennende steder. Flere av oss gleder seg stort til den lovede oppfølgeren om Nordmarka etterhvert kommer.

I dag skal vi til et stort vann, og følgende lille sitat skriver seg fra rett nord for dette vannet:

Her, ved [...]bekkens løp, kanskje et sted som heter Revsletta, lå en gang en hogger i ei gapahytte. Den hadde åpning mot en stor stein. Hoggeren fyrte dugelig på bålet, som lå mot steinen, før han sovnet. I løpet av natta begynte det å regne, og steinen sprakk i to. Den ene halvdelen falt over gapahytta og mannen ble drept. Det er vanskelig å finne den store sprukne steinen, men den ligger der, et eller annet sted bortover mot Åbortjerna.»

Det store vannet ligger i området ved "Tolveren" og Lokedammen.

En høyesterettsdom fra første halvdel av 1900-tallet omtalte det endelige turmålet i en sak som gjaldt omfanget av Akers bygningsdistrikt og grensene for bymessig bebyggede områder (som var vilkåret for skatteplikt):

Men disse grænser er trukket med henblik paa at regulere fremtidig bebyggelse. Og vel viser de, at gården ligger nær Kristiania, men ikke at det er i den umiddelbare nærhet. Bygningsdistriktet, som efter oplysning i procedyren strækker sig helt op til [XXX]kleven i Nordmarken, omfatter saaledes store rent landlige distrikter. Og de andre to administrative grænser omfatter ifølge det oplyste ganske store arealer, der ikke kan betegnes som bymæssig bebyggede strøk.»

Tilbake til kalender-forsiden

Hvor var jeg i går?Nordmarka | Krokskogen | Romeriksåsene | Bærumsmarka | Vestmarka
Lillomarka | Østmarka | Stormarka | Gjengrodde stier | Postkort | Linker