ørgen von Ubisch var i sin samtid en kjent forstmann. Hans memoarer Erindringer og tidsbilleder utkom post mortem i 2000. Av størst interesse for kjentmenn er nok kapitlet som omhandler epoken fra 1952-1964 da von Ubisch var skogsjef hos Løvenskiold. Boken inneholder en rekke små anekdoter fra denne tiden. Her er utdrag fra en historie som heter Spinnesiden:

Skogavdelingen, med folk i arbeid fra langt opp i Marka til ned på Vækerø kai, der vi sendte store tømmerslep i sommerhalvåret, måtte selvsagt holde seg inne med spinnesiden. Trærne ville ikke ha vokst ellers.

En av den som dengang kunne kunsten i mange år allerede, var Birger Bjørnholdt, offisielt Nordmarkas og godseierens jeger. Han hadde blant annet vært guide for Märtha og Løvenskiolds kone Henny, når de to veninner gikk tur opp i de åpne heier ovenfor Sandungen, mot Kirkeberget og de mange koller bortenfor. Begge damene var svært glade i å klatre, og de prøvde seg på mange av de store blokker og fjellnabber som fantes der oppe. Men det hendte da leilighetsvis at BB måtte skyve bakpå for å hjelpe dem over de verste kneikene. Ved en slik anledning skal BB ha henvendt seg rosende til Kronprinsessen: «Du er jammen sprek du Mährta, du klatrer som ei geit.»

I de åpne heiene som beskrives her, har det vært flere kjentmannsposter gjennom årene, blant annet Lurikoia og Heksekostgrana. I dag skal vi frem til en av «de mange koller bortenfor...» som var kjentmannspost i perioden 1994-96.

Hint: Det har ikke vært kjentmannspost ved det endelige turmålet.

Tilbake til kalender-forsiden

Om Jørgen von Ubisch

Hvor var jeg i går?Nordmarka | Krokskogen | Romeriksåsene | Bærumsmarka | Vestmarka
Lillomarka | Østmarka | Stormarka | Gjengrodde stier | Postkort | Linker