allak Molands bok «Historien om Nordmarka» fra 2006 er noe så flott som nettopp Nordmarkas historie skrevet av en historiker! Ikke uventet er dette da også den trolig grundigste fremstillingen som er publisert om nettopp dette emnet. Boken kaster nytt lys over steder som vil være kjente for mange markavandrere. Og det øker turgleden å ha med litt kunnskap som ballast i sekken.

Historien om Nordmarka tar grundig for seg også mye av den industri og anleggsvirksomheten som har vært i Marka, slik som bygging av veier, tunneler og dammer. I dag skal vi til åstedet for slik anleggsvirksomhet, nærmere bestemt til en kolle på østsiden av et flott damanlegg. Kollen har navn som antyder en bestemt form for fellesskap. Demningen ligger i sydenden av to mindre vann som er forent til ett stort:

Arbeidet med [xxx]dammen ble påbegynt sommeren 1908. Steinen ble hentet fra et lokalt steinbrudd i åsen på østsiden og kjørt fram på vinterføre. Murarbeidet ble utført sommerstid, med sementmørtel. Etter det ble steinen fylt ned med jord. Dette måtte skje gjennom flere år - og arbeidet med dammen ble ikke avsluttet før i 1915.

Syd for denne, øst for denne og nord for denne.

Hint: Det går en forbindelseslinje mellom Fridtjof Nansen og det endelige turmålet

Tilbake til kalender-forsiden

Om Tallak Moland

Hvor var jeg i går?Nordmarka | Krokskogen | Romeriksåsene | Bærumsmarka | Vestmarka
Lillomarka | Østmarka | Stormarka | Gjengrodde stier | Postkort | Linker