t utvalg av lokale høydepunkter får være veivisere på dagens tur. Aller først setter vi kursen mot nordvest til en gjenvisitt av kjentmannspost nr. 21 fra perioden 2000-2002. Så går vi en kilometer i østlig retning til toppen på 667 moh. Navnet på denne står nok i sammenheng med gården som ligger et par kilometer mot vest, og også et par hundre høydemeter lavere.

Videre skal vi ca. en kilometer mot nordøst til en ås – 676 moh. Det mest i øyenfallende her på stedet er en ruvende radiomast, som er synlig fra store deler av omegnen. Neste stopp – og topp - peker seg vel ganske selvfølgelig ut: 679 moh og kjentmannspost fra 1998-2000. Opplevelsen av denne toppen er ganske forskjellig, avhengig av om man ankommer fra vest eller fra øst. Og for å bli virkelig kjent bør man prøve begge veier, eller…?

En kilometer mot øst og fjorten meter lavere ligger neste stoppested. Toppunktet her er kledd med ganske tett skog, men en fin varde er belønningen for bestigningen. Vi tar oss ned i syd til skiløypa som vi følger frem til kjentmannsposten som fremdeles er å finne her.
Den avsluttende etappen i dag er en ganske behagelig skitur. Hovedsakelig skal vi gå i sydøstlig retning, frem til en ubetjent turistforeningshytte som ligger så vidt innenfor et naturreservat. (Ja – vi har tilbrakt en natt her tidligere!)

Ledetråd: Årstallet 1900 er et nøkkeltall for det endelige turmålet.

Tilbake til kalender-forsidenNordmarka | Krokskogen | Romeriksåsene | Bærumsmarka | Vestmarka |
Lillomarka | Østmarka | Gjengrodde stier | Bokkafe | Poskort | Linker