i kan nok ikke regne med å møte så altfor mange mennesker på den første delen av dagens lange og krevende etappe. Med andre ord skal vi, forsiktig sagt, bevege oss litt utenfor allfarvei. Aller først skal vi opp til kjentmannspost nr. 28 fra perioden 1992-1994. Fra postbeskrivelsen kan vi her sitere: «Et av de fineste terrengene for skigåing utenom løypene nord i Marka».

Videre til en ny topp snaue to kilometer mot nordøst. En kjentmannspost lå litt lenger ned i øst her fra 2000-2002. Men i dag skal vi altså bare på toppen. Grunnet lite vegetasjon er utsikten overraskende flott, særlig i sektoren fra vest til nord. Flere høye topper like i nord frister. Men turen vår går ned til sjøen i øst og tvers over denne. I østenden av sjøen tangerer vi vårt skispor fra julekalenderturen den 8. desember i år.
Så skal vi opp på 630 moh, på en topp med navn etter setervollen rett øst, men som aldri har vært kjentmannspost.

Vi er nå helt i den nordligste delen av et naturreservat som ble fredet i 1995. En kilometer lenger mot sydøst ligger Vestre Vangshaug, 642 moh. Navnet står ikke på kartet, men dette skal visstnok (i følge dem som har greie på den slags) være den riktige betegnelsen på kjentmannspost nr. 22 fra perioden 1994-1996 som den gang ble presentert under et annet navn.Omtrent fem hundre meter mot sydøst kommer vi inn i et vassdrag/myrområde som huset en kjentmannspost i perioden 1998-2000. Holder vi stø kurs i samme retning som skituppene peker, kommer vi til Snøploghøgda. Selv om navnet ikke står på kartet, så huskes kanskje stedet fra fjorårets julekalender? Noen dobbelttak med fraspark kan vi unne oss i den godt preparerte løypa nordover, før vi igjen beveger oss ut i terrenget til kjentmannspost nr. 23 fra perioden 1998-2000, og bare litt videre øst til posten som fremdeles står ute.

Så må vi opp i høyden igjen, like øst til 504 moh. I luftlinje skal vi nå videre omtrent 3,5 kilometer mot sydøst. Det enkleste – i hvert fall hvis turen skal gjøres i virkeligheten – er å følge skiløypa som leder oss nesten dit vi skal. Stikkordet for høyden på toppen er «palindrom». Et palindrom er et ord som leses likt både forlengs og baklengs. Denne gang er imidlertid ikke palindromet et ord, men et tall…Litt over to kilometer lenger sydøst og 45 meter høyere ligger toppen der vi fant en kjentmannspost i perioden 1992-1994.
Herfra er jeg usikker på om det er riktig å beskrive turen som lettere eller vanskeligere. Vi skal i hvert fall følge fylkesgrensen mellom Oslo og Akershus i østlig retning til et vann som ligger 413 moh. Deretter skiløype østover til en topp som virkelig er et flott utsiktspunkt og turmål, men som kanskje er undervurdert fordi man kan fraktes opp ved hjelp av en maskinell innretning.

Vi bryr oss ikke med slike detaljer, men feier utfor den bratte bakken på nordlig kurs. Ikke langt fra bunnen av bakken ligger en togstasjon og vi tar toget til første stoppested nordover.
Her får vi innkvartering på en stor gård. Når vi kommer inn viser det seg at hovedbygningen allerede er fylt opp av en masse svensker i 1700-talls uniformer. Stemningen er noe anspent, og det fremgår at svenskene ikke er her i fredelig hensikt. Vertinnen griper fatt i oss, og tar oss med til et bakrom. Her forteller hun at hun har fått lurt ut av svenskene at de er på vei mot Lier og Gjellebekk skanse for å angripe norske styrker. Vertinnen ber oss mobilisere alle våre krefter og legge ut med det samme i retning Lier for å advare de norske styrkene. Hun sender med oss et brev som lyder slik:

Herr General !
Det meddeles herved at i natt lå ved Kirkeby cirka 1.000 svenske dragoner. Deres anfører er oberst Løwen. Ganske tidlig, før soloppgang, red de til Hadeland og ville via Ringerike ta seg fram til Drammen. Svenskene har til hensikt å omringe skansen ved Gjellebekk og å angripe de norske tropper i ryggen. De har god rede på veiens lengde og vet nøyaktig hvor skansen ligger. Dette er det jeg har fått kjennskap til og som jeg herved gir Dem underretning om.
Overbringeren av dette brev beordres til å gå natt og dag.


Ledetråd: Bokstavene 3 og 4 i navnet på det endelige turmålet er også betegnelsen på et uttrykk for positiv sinnsstemning.

Tilbake til kalender-forsiden
Nordmarka | Krokskogen | Romeriksåsene | Bærumsmarka | Vestmarka |
Lillomarka | Østmarka | Gjengrodde stier | Bokkafe | Poskort | Linker