arkagrensen går langs den nordlige bredden av dette vannet.


Ledetråd: cirka 3,5 kilometer

Tilbake til kalender-forsiden
Nordmarka | Krokskogen | Romeriksåsene | Bærumsmarka | Vestmarka |
Lillomarka | Østmarka | Gjengrodde stier | Bokkafe | Poskort | Linker