Like ved. Eksempel på kjentmannspostjeger - med en hendig kopi av det sjeldne 90-heftet, og det umiddelbare nabolag til dagens mål. Til høyre: Her er det så fint at enkelte ikke vil at andre skal finne frem, og overmaler blåmerkingen. Disse mørke gjerninger står sentralt i skogskriminalen «Fløy en liten blåsti».

 

Oslomarka er det etterhvert blitt etablert et betydelig antall naturreservater. Spålen-Katnosa naturreservat opprettet i 1995 er det største reservatet. Området dekker over 18 000 dekar. Like velkjent er Østmarka naturreservat som etter utvidelsen i 2002 er nesten like stort og Oslomarkas nest største.

I dag skal vi til et betydelig mindre naturreservat som ligger en mils vei i sydlig retning fra gårsdagens oppgave, og på Nordmarkasiden av RV 4. Reservatet ble administrativt fredet i 1922. Direktoratet for Naturforvaltning opplyser:

Godseier Harald Løvenskiold ga i sin tid dette skogområdet i gave til østlandske krets av Landsforeningen for naturfredning i Norge.

Her var det kjentmannspost i perioden 1990-92. Naturreservatet er lite. Men flere andre reservater i Oslomarka er enda mindre, for eksempel Slåttemyra i Nittedal, og Røverkollen.

Ledetråd: Det endelige turmålet er
ikke en topp eller et utsiktspunkt.

Tilbake til kalender-forsiden

 

Hvor var jeg i går?

free invisible web counter
web counter html code  


Nordmarka
| Krokskogen | Romeriksåsene | Bærumsmarka | Vestmarka
Lillomarka | Østmarka | Sørmarka | Stormarka | Gjengrodde stier | Linker