ve L. Lange var Løvenskiolds skogsjef i mange år, og hans bok Nordmarka og Nordmarksgodsets historie fra 1966 inneholder mange fine anekdoter fra hans opplevelser og erfaringer som skogsjef. I dag skal vi frem til en seter som har endret navn, og som var kjentmannspost i perioden 2000-2002.

Til folket på skogen hører også seterfolket. Efterhvert ble en rekke setrer nedlagt, og noen ble innløst av eierne, men helt frem til siste krig var en rekke av dem fremdeles i drift. De som lå der var alltid glade for et sommerbesøk.

På Lorthulseter - den heter i dag XXXX - på Krokskogen setret Marte Juls for Ferden gård på Jevnaker. Nytt seterhus var under oppførelse da jeg kom innom en sommerdag. Marte, som var fra Valdres, tok imot og bød meg på rømmebunke. Seterhuset var kommet så langt at veggene var reist og gulvbjelkene på plass. «Sett dere på bjelkene der, så kommer je' med bunken,» sa hun. Marte kom, satte bunken på bjelken, og liten av vekst som hun var, slengte hun det ene benet over bjelken så stubbstakken fór tilværs, og satte seg skrevs over som jeg. Så kom praten igang, og hun fortalte at hun hadde nektet å setre   her hvis det ikke ble nytt seterhus. «Je' sa til as sessorn at je' ville itte ligge lenger i det gamle revehie hass. Je' sier det je' meiner enten de e' as sesorer eller prof fesorer,» sa Marte.

Øst for denne og syd for denne.

Hint: Det er faktisk to foreninger som har tilhold ved det endelige turmålet.

Tilbake til kalender-forsiden

Om Ove L. Lange Intet tilgjengelig

Hvor var jeg i går?Nordmarka | Krokskogen | Romeriksåsene | Bærumsmarka | Vestmarka
Lillomarka | Østmarka | Stormarka | Gjengrodde stier | Postkort | Linker