Vannvei eller? Nai, vi kan ikke se den ferdselsvei når den liggir onner vann!

n rekke veier, veirester og forsvunne/gjennopdagede veier har gjennom tidene vært åsted for kjentmannsposter. Husker du for eksempel Gammel ferdselsvei ved Langlia (1996-98), Gammel turvei ved Damtjern (1998-2000), Gamle Bergensvei (2002-2004) eller Gammel hestevei øst for Tvetjerna (2006-2008)?

Inneværende periode er veitemaet representert med rodetavlen langs Gamle Kongevei på Krokskogen.

Veien vi skal frem til i dag eksisterer ikke lenger. Eller - det vil si - den synes ikke, fordi restene ligger under vann. For hundre år siden gikk den mellom to vann som i perioden 1908-1915 ble demmet opp til ett stort. Stedet har vært kjentmannspost.

Ledetråd: Leser man navnet på det endelige turmålet
baklengs, inneholder det betegnelsen på et næringsmiddel.

Tilbake til kalender-forsiden

 

Hvor var
jeg i går?

myspace hit counter
counter  


Nordmarka
| Krokskogen | Romeriksåsene | Bærumsmarka | Vestmarka
Lillomarka | Østmarka | Sørmarka | Stormarka | Gjengrodde stier | Linker