i starter dagen med besøk til en kjentmannspost-wannabe, et flott utsiktspunkt vest for overnattingsstedet (Kongens utsikt). Deretter tar vi turen frem og tilbake til en seter som var kjentmannspost i forrige periode (Attogframsetra). Vi er nå i seterland, med setre både i øst og i vest.

Først går vi til en i nord og så til en i sør, hvor det er servering i helgene. Deretter skal vi besøke et særegent sted, under jordens overflate. Først følger vi skiløypa rett sydover, og vi passerer kjentmannspost nr 10 fra perioden 2000-2002. Så forlater vi etter hvert skiløypa og bøyer av østover og frem til en grotte som to ganger i nyere tid har vært kjentmannspost. Herfra er det ikke langt til plassen som opprinnelig ble ryddet av en finne ved navn Tore. I dag fremstår stedet som en eventyrlig herregård, rik på kulturminner og tradisjoner. Slik lyder i hvert fall beskrivelsen på deres egen hjemmeside.

Vi kan imidlertid ikke fortape oss i alt dette overdådige, men må videre ut i skogene. For å få bena på jorden igjen, passer det å oppsøke mer nøkterne omgivelser og vi gjør et gjenbesøk på kjentmannspost nr 13 fra perioden 2000-2002. Nøysomt levesett var nok sikkert også et nøkkelord på plassen tre kilometer lenger sydøst, kjentmannspost nr. 6 fra perioden 1990-1992. Herfra tar vi oss østover til en gammel hovedferdselsåre som vi følger sydover.

Kjentmannspost-tettheten er ganske høy de nærmeste kilometerne: Først et av markas kjempetrær, så post nr. 8 for perioden 1990-1992 , og post 11 fra perioden 2000-2002. Denne tradisjonsrike hovedveien vi nå er på, følger vi videre sydøstover til lysløype og deretter videre i samme retning til mer tettbygget strøk.

Vi får skyss ut dalen og hopper av på et forhenværende jernverk som har blitt revitalisert og gjenskapt som handelssted i løpet av de siste 15 årene. Her tar vi en pause for å gjøre unna julegavekjøp, og fortsetter i morgen.


Ledetråd: Postnummeret for området rundt det endelige turmålet er 0890 Oslo.

Tilbake til kalender-forsidenNordmarka | Krokskogen | Romeriksåsene | Bærumsmarka | Vestmarka |
Lillomarka | Østmarka | Gjengrodde stier | Bokkafe | Poskort | Linker