årsdagens turmål tilbyr også overnatting i oppredd seng. Romnøklene er utstyrt med et spesielt nøkkelknippe som kan gi assosiasjoner til veggdekorasjonene på en hytte ved en kjent kleiv som var kjentmannspost i 1996-1998. Kleiva var bratt og bød på så vanskelig skikjøring at brukne ski ikke var uvanlig. Hvor skal vi?
Ledetråd: parkeringsplassen

Tilbake til kalender-forsidenNordmarka | Krokskogen | Romeriksåsene | Bærumsmarka | Vestmarka |
Lillomarka | Østmarka | Gjengrodde stier | Bokkafe | Poskort | Linker