agen starter vi med å ta T-banens linje 3 til den nordlige endestasjonen.
Vi følger en lysløype nordover. Ikke så alt for langt vestover ligger kjentmannspost nr. 35 fra perioden 2002-2004. I øst er post nr. 17 fra perioden 1992-1994 og post nr. 31 fra perioden 1994-1996 også innen rekkevidde.
Vi tar en pause på det hyggelige og populære serveringstedet som eies av Oslo kommune. Spisesalen her inneholder som sedvanlig for Marka-stuer noen jakttrofeer, men det er en annen type trofeer som dominerer. Disse er fra metallriket og er vunnet i skihopp og i motorsport.
Ferden går videre nordover, i hovedsak utenfor sti og løype, ned til et stort vann som er underlagt drikkevannsrestriksjoner. Varierende vannstand gjør sitt til at man generelt frarådes å gå på isen her. Som en gammel sjømann uttalte: ”Her er det mange skjær i sjøen…”.
For ikke å ta noen unødige sjanser er det vel derfor best at vi holder oss på land, og følger strandkanten ned til demningen i vannets sydende. Herfra følger vi skiløypa ganske bratt oppover i lia i omtrent en kilometer til en forhenværende husmannsplass som dessverre brant ned på slutten av 1990-tallet.
Vi tenker oss tilbake til stedets glansperiode, og tar inn for natten på dette stedet som også har vært kjentmannspost.

Ledetråd: I navnet på det endelige turmålet forekommer dobbel konsonant én gang.

Tilbake til kalender-forsiden


Nordmarka | Krokskogen | Romeriksåsene | Bærumsmarka | Vestmarka
Lillomarka | Østmarka | Gjengrodde stier | Bokkafe | Postkort | Linker