Kjentmannspostene 2006-2008

Her er de 50 kjentmannspostene i Oslomarka for perioden 2006 til 2008. Håndboken for denne perioden ble lansert 3. september 2006.

ette er den første kjentmannsboka som er laget etter at DNT og Skiforeningen brøt samarbeidet om Kjentmannsmerket. Den kalles iblant «Gleinåsboka» på grunn av forsidebildet fra Gleinåsen i Hurum.
For å finne kjentmannspostene trenger du kart og Kjentmannsmerkets håndbok, som utgis av
Skiforeningen.

Fristelser i kø: Kjerkeberget på Krokskogen, Dalbakk i Østmarka, Haugskollen i Bærumsmarka.

Hurum og Kjekstadmarka
Bronsealderrøys Knivsfjellet
DEG 1876 i Hurum
Herstadheia
Skakkleivåsen

Vestmarka
Stormyr S Oppsalseter
Bygdeborg på Vindkovan
Latinersteinen i Butterudbotn
Flyvrakrester ved Olavsbekken

Bærumsmarka
Haugskollen
Rumpemyra

Krokskogen
Vøyensetervollen
Mastekastet
Baklia
Helt vest
Kvennhølet
Helvetesputtene
Offersteinen på Kjelsås
Nedre Lysedam
Kjerkeberget Høgåsen
Kampevaddammen
Øyangssaga

Nordmarka
Åssjøbrenna
Svartvatn ved dammen
Hestevei ved Tvetjerna
«S» på Åbortjernshøgda
Kølabonn ved Langlia
Kølabonner ved Milehogget
Eriksknatten
Glotjernskollen
Løvenskioldbautaen
Rottungselven
Andtjernsbekken
Svartor kalkovn
Skådalsbakken
Lillomarka
Almedalen – Elmedalen
Jakob Bomstuas bolig

Romerikåsene
Prestkona
Fagertjern
Glemt dam nord for Spilen
Raudfjell ø 410
Gjerdrumsgjermenningen
Østmarka
Blåtjernsboltene
Dalbakk
Milorg-hule øst for Smalvannet
Spinneren
Grisemøkkmåsan
Tømmerås