På jakt etter skinnskatten

SKINNSKATTBERGET på 550 meter over havet har en egen klang i kjentmenneskets øre, og ikke bare på grunn av sitt uvanlige navn som klinger av gamle dager statsfinanser. Berget er heller ikke mye kjent i allmuen; kanskje er det for langt å gå. Men en hederskronet gammel blåsti går rett over toppen, til glede for de spesielt interesserte vandrere.

UTSIKTEN vestover fra en av småknattene på vei opp mot toppen av det underlig navnede Skinnskattberget.Foto: VESLE-BERNHARD

Sgotiskkinnskattbergets navn kommer trolig av skinnskatten, som ble innført før Svartedauden. I 1661 ble den ble slått sammen med andre skatter. Hver gård der det var drift, skulle betale ett kalveskinn i skatt til kongen.  Etter hvert ble ordningen utvidet til gårder uten husdyr. Men kommuner som betalte skinnskatt, var fritatt for leidang – plikten å bidra til utruste et krigsskip.

Historisk sus.
Hvorfor denne ville åsen ble oppkalt etter en slik avgift kan vi bare fantasere om. Kanskje som en protest mot en skattebyrde man oppfattet som urettferdig? Eller var det her man skjulte skinnskatteunndragelsene?

 

En dåm av hedenskap og
ulvetid hviler over Skinskat og traktene der omkring. Dette er det sted i Nordmarka hvor en kjenner seg
lengst borte fra folk.
H.O. CHRISTOPHERSEN i VG, 1951

SKILTING på toppen.

Mer historisk sus blander seg med vinden her oppe. På topp-punktet ligger restene av et digert tretårn, det gamle trigonometriske punktet. Et blåskilt markerer stedets 550 meter over havet. Skinnskattberget er dessuten dobbel «treriksrøys» – her møtes Oppland, Akershus og Oslo fylker, samt Nittedal, Lunner og Oslo kommuner. Utsikten fra toppen er begrenset, men det er flere små koller langs stien fra Mantjern som byr på flotte utsyn mot Romeriksåsene og mot Kjerkeberget.

SENHØST. En liten myr rett under toppen.

Vilt og fjernt.
En gammel blåmerket sti går hele veien fra Stryken stasjon opp til Skinnskattberget og fortsetter sørover mot Hakkloa. Men på den kalde høstdag vi sist var her, snudde vi på toppen, for tur-retur Stryken blir langt nok, nesten to mil. Den slake helling ned mot Hakklokalven og dens gamle hengebro får vente.
Her hadde vi ofte en følelse av å være fjernt fra folk, men tro om ikke fikk høre helikopterdur rett over våre hoder da vi var på vei hjem. Kanskje det var Sigbjørn Johnsen som kom flyvende for å kontrollere at vi hadde betalt skinnskatten.

SKINNSKATTBERGET
Kjentmannspost i perioden 2010-2012
Kart: Oslo Nordmark. Start: Stryken stasjon (begrenset P og toget stopper nesten aldri)
Postens posisjon: N 60° 08.020 E 010° 40.813
Lokalhistoriewiki * Geocache * Foursquare
Diskusjon i Kjentmenns forum * Bernhards gamle side