ra denne toppen har man både utsikt og nærhet til en rekke turmål av høy(!) kvalitet i det nordlige Nordmarka. Mange av dem har også tidligere vært kjentmannsposter. I vest ser vi Svarttjernhøgda. Og fortsetter vi medsols har vi Helgehaugen, Ballangrudkollen, Ristirauvfjellet, Venehaugene, litt lengre bak er Fjellsjøhøgda, i syd Grasdalskollen og så til slutt Kolleren før sirkelen er sluttet. Hvor er vi?
Ledetråd: på det

Tilbake til kalender-forsidenNordmarka | Krokskogen | Romeriksåsene | Bærumsmarka | Vestmarka |
Lillomarka | Østmarka | Gjengrodde stier | Bokkafe | Poskort | Linker