Størst i Ski. Men vi skal søke storhet et annet sted.

trategiske mål knyttet til den vi skal besøke i dag: Omfang: 12 kubikkmeter, Høyde: 39 meter, alder: 200 år gammel, adresse: til en vei som ble bygget i 1793.

Altså ingen ung, kvinnelig filmstjerne i Beverly Hills. Derimot en tidligere kjentmannspost, men ikke denne eller denne. Vedkommende vi skal besøke i dag er også beslektet med post 7 og 47 for inneværende periode.

Ledetråd: Det er ikke serveringssted
ved det endelige turmålet

Tilbake til kalender-forsiden

 

Hvor var jeg i går?

free web counter
web counter  


Nordmarka
| Krokskogen | Romeriksåsene | Bærumsmarka | Vestmarka
Lillomarka | Østmarka | Sørmarka | Stormarka | Gjengrodde stier | Linker