ørste etappe i dag går østover langs fylkesgrensen, omtrent halvannen kilometer. Vi passerer over eidet mellom to vann – som grunnet oppdemming nå er forent til ett vann. Ved lav vannstand kommer naturens inndeling igjen til syne. Vi følger veien langs vannet sydover i omtrent en kilometer, og stiger så opp i øst til toppen på 448 moh som har navn etter et spesielt slags grantre. Videre skal vi en drøy kilometer videre mot øst, litt syd og over en bro. Vannets østlige bredd følges sydover til vi møter en skiløype. Her tar vi av opp i høyden til det spennende åspartiet som rager 454 moh på det høyeste.

Så manøvrerer vi oss via kjentmannspost nr. 29 fra perioden 2000-2002, frem til post nr. 30 fra perioden 1998-2000 og post nr. 31 for inneværende periode. Her tar vi en liten pause, før vi fortsetter mot sydvest mot et stri elv som går nede i et dypt gjel. Denne krysser vi på det eneste farbare stedet, kjentmannspost og forsidemotiv for perioden 1998-2000 . Så bærer det rett vest til haugene på 517 moh og 525 moh. En kjentmannspost befant seg ikke langt herfra i perioden 1990-1992. En liten sving nedom post nr. 31 fra perioden 2000-2002 blir dagens siste utskeielse, før vi søker inn i varmen til den nærliggende turisthytta i syd.

Ledetråd: Lysløype passerer forbi det endelige turmålet

Tilbake til kalender-forsidenNordmarka | Krokskogen | Romeriksåsene | Bærumsmarka | Vestmarka |
Lillomarka | Østmarka | Gjengrodde stier | Bokkafe | Poskort | Linker