Ikke denne. Vi skal et helt annet sted enn the Hoover Dam (til venstre). Heller litt til høyre.

ange demninger har i årenes løp vært åsted for kjentmannsposter. En fra 1888, en som alltid er åpen og en som ligger ved Gåslungen og en som heter Myrtjerndammen. For ikke å snakke om en oversvømmet og en glemt.

Den vi skal til i dag har tidligere vært post, men er ikke blant de ovenfor nevnte. Demningen er for tiden under reparasjon, og vannet er nedtappet.

Ledetråd: Forfatteren og lyrikeren Arnulf Øverland
kan på en måte vise vei til det endelige turmålet.

 

 

Tilbake til kalender-forsiden

 

Hvor var jeg i går?

myspace hit counter
counter  


Nordmarka
| Krokskogen | Romeriksåsene | Bærumsmarka | Vestmarka
Lillomarka | Østmarka | Sørmarka | Stormarka | Gjengrodde stier | Linker