enne fine murte steinpeisen ligger ved et idyllisk vann hvor ingen merkede stier eller løyper passerer. En tømmervei ender blindt i nordenden av tjernet. Innenfor en radius på et par kilometer er tjernet omkranset av tidligere kjentmannsposter som blant annet Kikuttoppen, Sandungskollen, Skysskaffertjern, Hakkloa sag og mølle og Hakkloa dam. Hvor skal vi?

Ledetråd: grustaket

Tilbake til kalender-forsidenNordmarka | Krokskogen | Romeriksåsene | Bærumsmarka | Vestmarka |
Lillomarka | Østmarka | Gjengrodde stier | Bokkafe | Poskort | Linker