dag er det et billedspor som gjelder. Vi skal hit:

Bildet er kanskje ikke av aller nyeste dato, men bygningen står fremdeles. Den er flyttet til en ny tomt, like i nærheten av sin opprinnelige plassering. Omgivelsene er likevel vesentlig endret siden bildet ble tatt.
Vanskelig? Det vil kanskje hjelpe noe hvis du husker hvor Brå var da Brå brakk staven?

Ledetråd: Navnet på det endelige turmålet inneholder også navnet på en viktig råvare for produksjon av varmt vintertøy. Navnet på skiguden i norrøn mytologi vil også kunne gi et hint.

Tilbake til kalender-forsidenNordmarka | Krokskogen | Romeriksåsene | Bærumsmarka | Vestmarka |
Lillomarka | Østmarka | Gjengrodde stier | Bokkafe | Poskort | Linker