en Norske Turistforenings brosjyre Markasommer 2007 kan vel ikke - selv med den mest velvillige innstilling - kalles for litteratur. Men såpass tett oppunder jul tillater vi oss å bli litt mer tabloide.

Observante kjentmenn vil muligens gjenkjenne kalenderforfatteren stående på denne kollen som er dagens turmål, og som tidligere har vært kjentmannspost. Bildet er en konsekvens av en tur der man forsøkte å overbevise sentrale skikkelser i DNT om at det ikke er nødvendig å sitte åtte timer i bil for å komme til turterreng med topper. I dette området er det faktisk så tett mellom toppene, at området lokalt kalles «alpene» (Maridalsalpene).

Blant de mange godsakene i dette kollemassivet, kan trekkes frem: denne, denne, denne, denne og denne.

Hint: Christiania Skiklub har tilknytning til det endelige turmålet.

Tilbake til kalender-forsiden

 

Marka-
sommer
Brosjyre
fra DNT

Hvor var jeg i går?Nordmarka | Krokskogen | Romeriksåsene | Bærumsmarka | Vestmarka
Lillomarka | Østmarka | Stormarka | Gjengrodde stier | Postkort | Linker