i nærmer oss avslutningen av den lange førjulsreisen gjennom Nordmarka. Bare én oppgave gjenstår, før det endelige turmålet avsløres. Det   går en vei opp til stedet vi skal frem til i dag. Den ble anlagt i 1914.

Det begynte med Frognerseterskogen er navnet på Andreas Vevstads bok som kom ut i forbindelse med 100-års jubileet for Oslo kommune som skogeier i 1989. I boken finnes en rekke historiske godbiter og mange anekdoter fra den delen av Nordmarka som eies av Oslo kommune. Boken forteller også om opprinnelsen til kommunens eierskap.

Thomas Heftye (1822-1886) var en av sin tids fremste forretningsmenn i Christiania. Han hadde mangesidige interesser og evne og vilje til å sette sine ideer ut i livet. Han var også svært positiv til å gjøre sine store eiendommer tilgjengelig for allmennheten. Like før Heftye døde, testamenterte han Tryvannstårnet (tårn nr. 2) med tilhørende tre mål skog til kommunen: «til almenhedens benyttelse og kan ikke afhændes». Senere kjøpte kommunen også andre av Heftyes skogeiendommer. Om stedet vi skal frem til i dag, står det i boken:

Da gården Stein ble utlagt til bymark i 169, overtok andre Aker-gårder skogen, som lå mellom Frøensvollstråkka, Vestre Aurtjern og Bjordammen. Frøen overtok seteren, som etter dette bar navnet XXXX. Senere ble stedet husmannsplass under Frøen, og den fulgte med da kommunen kjøpte skogen i 1889.»

Naturvernforbundet i Oslo og Akershus holder nå til i den gamle husmannsplassen, som brukes til naturvern-relaterte aktiviteter av ulike slag. Om sommeren går det beitedyr på vollen. Naturvernforbundet har gitt oss tillatelse til å plassere JULEKURVEN på veggen på baksiden (østsiden) av låven.
Sammen med julekuven henger også en postkasse som er låst med en kodelås. Tallkoden til låsen får man tak i her:
Postkassen inneholder en gjestebok hvor du kan skrive en liten hilsen. Og den inneholder også ymse godsaker, værsågod! Ikke vær beskjeden!

Da gjenstår det bare å takke for følget og ønske alle en riktig god jul! Og hvem vet, kanskje våre skispor krysses der ute i skogene...?

Tilbake til kalender-forsiden

 

Hvor var jeg i går?Nordmarka | Krokskogen | Romeriksåsene | Bærumsmarka | Vestmarka
Lillomarka | Østmarka | Stormarka | Gjengrodde stier | Postkort | Linker