i skal omtrent 11 kilometer nordover, litt øst og oppover til selveste Toppen. God tur!

Ledetråd: til

Tilbake til kalender-forsiden
Nordmarka | Krokskogen | Romeriksåsene | Bærumsmarka
Vestmarka
| Lillomarka | Østmarka | Gjengrodde stier | Bokkafe