i holder oss i høyden i dag, og fortsetter ”fjellturen”. Først går vi et lite stykke østover og opp til det trigonometriske punktet på 537 moh. Dette er det høyeste punktet i dette fjellandskapet. Selve trig.tårnet har – som så mange andre steder i Marka – rast sammen. I perioden 1992-1994 var det kjentmannspost på denne kollen, men den sto på utsiktspunktet litt lenger sør. Posten er borte, men utsikten er fremdeles like fin!
En liten avstikker sydover langs den blåmerkede stien vil lede oss i nærheten av minnetavlen som var kjentmannspost i perioden 2000-2002.
Men veien vår videre går mot øst, over enda en kolle og frem til kjentmannspost nr. 32 for inneværende periode. I følge kjentmannsheftet finner man her den beste utsikten over dalen nedenfor. Det er ikke vanskelig å slutte seg til et slikt utsagn!

Når vi først er i dette området, får vi ta oss tid til å se etter restene av flyvraket som var kjentmannspost i området her i perioden 1992-1994.
Så gjør vi et par kilometers sprang mot sørøst til et vann (eller to…?) og en togstasjon med samme navn. Videre følges fylkesgrensen nordover. (Noen av oss har også realisert den tåpelige idéen om å følge fylkesgrensen på tur i terrenget – ikke bare på kartet.
Vi følger fylkesgrensen til den møter et stort vann, som frem til 1911 var to. Kjentmannspost nr. 32 fra perioden 2000-2002 hadde nettopp «sammenslåingen» av disse to vannene som tema. Fra vannets sydlige ende er det fritt veivalg, enten man vil følge skiløypa mot nordvest (for skiinteresserte) eller man vil følge den nesten parallelle fylkesgrensen (for spesielt interesserte). Førstnevnte gruppe får gleden av å repetere kjentmannspost nr. 20 fra perioden 1990-1992.

Et naturlig møtested for de to gruppene som har hatt forskjellig veivalg, er kjentmannspost nr. 30 for inneværende periode. Herfra går vi øst opp til Rondanestien og gleder oss over å avslutte denne lange dagen med to poster fra pionérperioden 1990-1992.
Den første er et naturreservat som bare sto på forslagslisten den gang post nr. 21 sto her.
Dagen avsluttes ved post nr 22 fra den nevnte perioden, ved et vann som har navn etter et vanlig brukt losji. Vi overnatter under åpen himmel og siterer fra postbeskrivelsen:

Posten ligger på en markert rasteplass på nordvestsiden av tjernet.

Ledetråd: Navnet på det endelige turmålet inneholder det norske ordet for en drikk som ofte assosieres med Kina.

Tilbake til kalender-forsidenNordmarka | Krokskogen | Romeriksåsene | Bærumsmarka | Vestmarka
Lillomarka | Østmarka | Gjengrodde stier | Bokkafe | Postkort | Linker