dag blir det en reise både i tid og rom. Vi setter kursen sydover og passerer en rekke tidligere kjentmannsposter: Først Korsgranbråten, videre gjennom Port Arthur, over Øyangsrøysa, forbi Lokedammen, nord for Gråberget og frem til en seter med servering. Herfra skal vi omtrent seks kilometer i sydvestlig retning til en kjempestor stein som var kjentmannspost i forrige periode. God tur!

Ledetråd: det

Tilbake til kalender-forsidenNordmarka | Krokskogen | Romeriksåsene | Bærumsmarka | Vestmarka
Lillomarka | Østmarka | Gjengrodde stier | Bokkafe | Postkort | Linker