jentmannsheftet for perioden 1990-92 var reneste boligmagasinet. Her fikk man tilbud om krypinn av ethvert slag, fra hule, koie og seter til hytte, hus og gård. Hele to slott var også representert. I dag skal vi frem til en fraflyttet «bolig» som var post i denne perioden.

I nord ligger et stort vann der drikkevannsrestriksjonene ganske nylig ble opphevet. Bare et par kilometer unna lå denne posten.

 

Ledetråd: Den samme bokstaven går igjen
tre ganger i navnet på det endelige turmålet.

Tilbake til kalender-forsiden

frontpage hit counter
asp hit counter 

Nordmarka | Krokskogen | Romeriksåsene | Bærumsmarka | Vestmarka
Lillomarka | Østmarka | Stormarka | Gjengrodde stier | Postkort | Linker