i starter dagen med å stige opp i vestsydvest, opp på en topp som har navnelikhet med tjernet vi nettopp har vært ved. Videre drar vi sydvest til en annen mektig åsrygg 525 moh som inntill for ganske få år siden var prydet med et trig. tårn str. XL. En av kjent-Mariannes poster var også her. Vi stiger ned til hovedløypa i vest, og følger Holmenkollmarsjtraseen motstrøms. og opp på L-kollen 425 moh.

Så går vi til nordenden av det store vannet vi har i vest. Vannet er navneslektning med kollen vi nettopp har vært på. Den blåmerkede stien vestover går ganske spennende over demningen. Da jeg var der sist en sen høstdag i fjor, var det ikke mulig å komme over. Men vi satser på gode forhold! Losji for natten får vi på en løkke som ikke finnes lenger, men som er hedret med en kjentmannspost inneværende periode.

Ledetråd: Navnet på det endelige turmålet inneholder mer enn ti bokstaver.

Tilbake til kalender-forsiden
Nordmarka | Krokskogen | Romeriksåsene | Bærumsmarka | Vestmarka
Lillomarka | Østmarka | Gjengrodde stier | Bokkafe | Postkort | Linker