et blir en lang tur i dag også. Vi skal bare gå turen på kartet, og satser derfor på å følge en nokså direkte luftlinje mot nordøst. Underveis er vi ikke langt unna Ingjerdsbrenna, Nibbitjern, Skotta, Steinvollseter, Båhusseter og Grimsvann, før vi kommer frem til et vann hvor vi finner en kjentmannspost ved demningen. God tur!

Ledetråd: endelige

Tilbake til kalender-forsiden
Nordmarka | Krokskogen | Romeriksåsene | Bærumsmarka | Vestmarka
Lillomarka | Østmarka | Gjengrodde stier | Postkort | Linker