På sporet.
Stempling ved Stormyr i Vestmarka, en hederskronet kjetmannspost i forrige periode.

Foto:
MOSTLY
MOOSE

er gikk det på skinner i sin tid. Det er ikke så mange kjentmannsposter som har hatt et tog-tema. Selv om post 37 i perioden 2006-2008 Jakob Bomstuas bolig og post 35 i perioden 2004-06 ulvegravene ved Sander begge lå farlig nær skinnene. Og ved post 5 i 2006-2008 Stormyr (bildet) var det også noen jernskinner involvert.

Dagens turmål, beliggende over en mil i sydvestlig retning fra gårsdagens, minner oss om at det ikke alltid (lenger) går et tog.

 

Ledetråd: En av postene i det nyeste kjentmannsheftet
ligger bare et par kilometer unna det endelige turmålet.

Tilbake til kalender-forsiden

 


hit counter
free web counter

Nordmarka | Krokskogen | Romeriksåsene | Bærumsmarka | Vestmarka
Lillomarka | Østmarka | Stormarka | Gjengrodde stier | Postkort | Linker