agen starter med å følge skiløypa sydover og ned til det store vannet vi kom fra i går. Skiløype følges mot nordøst til gården som var kjentmannspost i perioden 1990-1992. Det er herfra overkommelig med en liten avstikker til post nr. 21 som står ute nå.
Men vårt oppdrag leder oss opp i høyden, til tinder og topper. Eller bør vi være mer beskjedne her i skogen, og nøye oss med koller og hauger? Det vi skal gi oss i kast med nå, er i hvert fall både krevende terreng og utsikt som kan måle seg med mye. Vi skal følge åsryggen som strekker seg mot nord, og som ikke helt ufortjent bærer navnet …….fjell!
Her var det kjentmannspost i perioden 1990-1992, og vi ønsker gjerne en repetisjonspost velkommen. Vel nede i mer siviliserte strøk på nordsiden av fjellet, setter vi straks kursen mot nordøst og bestiger en annen av de aller høyeste kollene i området, 688 moh.
Så går ferden igjen videre mot nordøst til en annen av områdets stortopper. Denne er 678 moh og byr på et særlig flott skue over det store vannet i nord og omkringliggende områder.
Kveldens losji tre kilometer videre mot nordøst: Det ligger høyt – nærmere 700 moh – men til gjengjeld er det et komfortabelt sted med servering!

Ledetråd: Bokstavene 6 og 7 i navnet på det endelige turmålet danner navnet på noe som tilhører dyreriket.

Tilbake til kalender-forsidenNordmarka | Krokskogen | Romeriksåsene | Bærumsmarka | Vestmarka
Lillomarka | Østmarka | Gjengrodde stier | Bokkafe | Postkort | Linker