Stein. Ved Steinvollseter sør for Spålen.

tein er dagens stikkord. Det har vært mange av dem gjennom årene. Hadde man stablet dem oppå hverandre, ville det blitt en imponerende varde (Nei, hadde man stablet dem oppå hverandre ville hele greia veltet. Red.) . Husker du for eksempel Bysteinen, Ruggesteinen eller Malersteinen?

I luftlinje er det relativt kort avstand - under fem kilometer i nordøstlig retning- fra gårsdagens turmål. Men vi må krysse en fjord og en fylkesgrense på vei til denne tidligere posten. Kjentmannsheftet beskrev posten slik:

Navnet (...) skriver seg fra en bred steinhelle som ligger foran en liten laftet tømmerkoie (...) En gammel historie forteller at en sterk kar løftet den dit. Sannheten er nok at den ble brakt hit av isen under siste istid...

Hvor?

Ledetråd: Bokstaven S går igjen to ganger
i navnet på det endelige turmålet

Tilbake til kalender-forsiden

  free counter
free hit counterNordmarka | Krokskogen | Romeriksåsene | Bærumsmarka | Vestmarka
Lillomarka | Østmarka | Stormarka | Gjengrodde stier | Postkort | Linker