dag skal vi langt – nesten tre mil i luftlinje sydvestover fra gårsdagens turmål. Noen har tydeligvis pyntet til jul? Det kan meget godt tenkes at det var folk på koia her også julaften den siste krigsvinteren i 1944. Det må ha vært mer enn spennende…

Ledetråd: å følge

Tilbake til kalender-forsidenNordmarka | Krokskogen | Romeriksåsene | Bærumsmarka | Vestmarka |
Lillomarka | Østmarka | Gjengrodde stier | Bokkafe | Postkort | Linker