dag har vi en riktig kjentmannsoppgave. (Åh, endelig. Red.) I 2005 kom boken Den siste langrennaren skrevet av skiløperen Gudmund Skjeldal, om skiløperbroren Kristen med samme etternavn. Boken handler blant annet om Kristen Skjeldals deltakelser i diverse utgaver av femmila i Holmenkollen.

Ett av kapitlene bærer tittelen Langrennsnostalgi - ingen går den lange runden lenger. Noe av forklaringen på nedleggelsen av den lange runden om Glåmene, var at traseen gikk gjennom naturreservater der det ikke var tillatt å gjøre inngrep for å utbedre løypa.

25-kilometerstraseen trong noko gravemaskinarbeid somme stader, men ikkje overalt i marka. (...) Nordmarka skulle ligga i fred. I alle fall mest mogleg av henne., og i alle fall dei to naturreservata innanfor Nordmarkskapellet som løypa kryssa, på veg ut og på veg inn. I reservat skal ein ikkje knekka ein kvist og ikkje tenna eit bål. (...) I eine reservatet (ved Kariputten) var det visst ein sjeldan blomeart. Men ikkje så sjeldan heller. 25-kilometeren var også sjeldan. Kultur treng også vern.

Kariputten heter det ikke, så dette må være en skrivefeil fra forfatterens side. (og en brøler av forlagsredaktøren. Det handler ikke en gang om planteriket. Red.) Mang en kjentmann vil vite at putten heter noe annet, noe som ligner (Bare litt! Red.) Her var det kjentmannspost i perioden 1990-92.

Navnet på det endelige turmålet inneholder mer enn 10 og mindre enn 15 bokstaver.

Tilbake til kalender-forsiden

Om Gudmund Skjeldal Wikipedia
Gudmund Skjeldal Hjemmeside
Mellom himmel og jord NRK

Hvor var jeg i går?Nordmarka | Krokskogen | Romeriksåsene | Bærumsmarka | Vestmarka
Lillomarka | Østmarka | Stormarka | Gjengrodde stier | Postkort | Linker