eteren som ses i bakgrunnen var kjentmannspost i 1994-1996. I likhet med gårsdagens turmål, benyttet MILORG også noen av bygningene her det siste krigsåret. Seteren ligger noe syd for Finneflakseter. Mange vil sikkert passere her på vei til årets kjentmannspost ”Helt Vest”. God tur!

Ledetråd: rødmerket

Tilbake til kalender-forsidenNordmarka | Krokskogen | Romeriksåsene | Bærumsmarka | Vestmarka |
Lillomarka | Østmarka | Gjengrodde stier | Bokkafe | Postkort | Linker