va Husebys bok Nordmarksliv - en beretning fra Storflåtan kom ut i år 2000. I ett av kapitlene skriver hun om en greve:

I 1930-årene kunne Oslo-folk leie seg et enkelt skogshusvære i Nordmarka for tretti kroner året. Den originale bymannen, greven av Kuven som han kalte seg, hadde leid seg den vesle hytta på XXXåsen. Lemmebrakka var (...) svært kald vinterstid. Ei lignende brakke stod på nordsiden av Bleiksjøen, ei annen borte i Stubdal der Løvliveien tar av og ei tredje nede ved Storbekken. De to siste hyttene ble revet, men hytta på XXXåsen ble stående. Greven av Kuven haiket ofte opp på skogen med proviantbilen fra Samvirkerlaget på Røa. En gang i uka kjørte bilen opp med varer som var bestilt, både til hoggerne og de fastboende. Greven stod av nede i Langlia og gikk opp til hytta derfra, eller så ble han med helt opp til Heggelia som var siste stoppestedet. Det fortelles at en gang den tidligere bankmannen møtte sjølveste godseieren, presenterte han seg også som Greven av Kuven!
Men Greven var ikke noe særlig glad i kroppsarbeid og ville ha minst mulig strev med veden. Derfor hendte det at han dro tørrgrana rett inn i hytta og fyrte med døra på vidt gap når han kokte seg mat! For å unngå at folk fant fram til Grevehytta, forflyttet han seg parallelt fra skisporet for å skjule løypa best mulig vinterstid. Han gjorde seg også umak med å lage skispor på kryss og tvers.

I dag går rødmerket skiløype rett forbi Grevehytta, som ligger like nord for den åsen vi skal frem til. Åsen er blant de høyeste i Marka, mer enn 600 meter over havet. I perioden 2002-04 var det en kjentmannspost en drøy kilometer mot nordøst, og i perioden 1990-92 var det post en drøy kilometer mot sydvest (Storflaka).

Det endelige turmålet ligger mellom klokken fire og klokken åtte, sett fra dagens turmål.

Tilbake til kalender-forsiden

Om Eva Huseby

Hvor var jeg i går?Nordmarka | Krokskogen | Romeriksåsene | Bærumsmarka | Vestmarka
Lillomarka | Østmarka | Stormarka | Gjengrodde stier | Postkort | Linker