Folksomt. Travelt ved Åborbekken en
søndag ettermiddag.
Foto: STEIN BOTILSRUD

rensen mellom Oslo og Bærum skjærer rett gjennom Bærumsmarka, nærmere bestemt langs Åborbekken. Her ligger også posten som kanskje var den best besøkte av alle i Kjentmannshåndboken 2000-2002. Utallige bæringer og vestkantfolk henlegger sin søndagstur hit, enten de kommer fra Fossum, Bogstad eller Åmot i Sørkedalen. Og visst er det en vakker søndagstur, for eksempel med start på Fossum idrettsplass, forbi de gamle husmannsplasser Strømstad og Lathus, over Lathusåsen, ned til det vakre Østernvann, kanskje en titt bortom den særgne kløften som lokket kjentmenn så sent som i 1996-98, og deretter opp langs Åborbekken til stidelet hvor posten er strategisk plassert.

 

 

 

I nærheten:
Kløften


Grensetilfelle. Åborbekken markerer
grensen mellom Oslo og Bærum.

Kjentmannspost 2000-2002

Nordmarka | Vestmarka | Romeriksåsene | Bærumsmarka |
Krokskogen
| Lillomarka | Østmarka | Gjengrodde stier | Liker