Ikke Space Invaders.
Den mystiske «S» ved bolten på Abortjernshøgda viser seg å ha en likefrem hisotirsk forklaring - som grensemarkør for gamle dagers Sørkedalsgods. Fotos: MORTEN MØST

angt fra folk og sti ligger den, og mange kjentmennesker har fått våte føtter på veien til Åbortjernshøgda. Dette er en av de mange uutforskede topper som reiser deg fra de vakre plateaux sør for Spålen og nord for Vesle Sandungen. Denne egn er kun kjent for de kvinner og menn som nøye kjenner disse marker. Den letteste adkomst er kan hende fra sørsiden via Hundtjern. Men mange kjentmenn har latt seg friste til å kombinere den stedlige kjentmannspost 06-26 med post 06-25, Gammel hestevei øst for Tvetjerna. De vil da ha funnet mye myr sommerstid og løypeløst terreng vinterstid. Visse har også lykkes med en bratt approche fra Styggedalen i vest.

Attraksjonen som gjorde Åbortjernshøgda til kjentmannspost i perioden 2006-08 er imidlertid ikke det uberørte terreng, ei heller utsikten, men snarere bokstaven S som er meislet inn i berget her, som markering av grensen mellom Sørkedalsgodset og Nordmarksgodset. De eiendomsmessige omstendigheter ved dette er i vidtgående detalj beskrevet i kjentmannsboken 2006-2008 og i en rekke boklige fremstillinger av Peder Ankers rolle i Nordmarkas historie.

Kjentmenn med erfaring fra den tidligere post ved Smedmyrkollen, vil der ha sett en tilsvarende gravering: En «N» for Nordmarksgodset.

Den kresne turgåer vil i forhold til denne eksklusive kjentmannspost stå overfor et dilemma. Man må hertil sommerstid for å se den historiske gravering, men det er om vinteren dette strøk virkelig fremstår fra sin beste side. Skiterrenget her er noe av det aller fineste Oslomarka kan fremby, det ligger hendig til på en tur fra Ringkollen til byen, men er likevel lite besøkt.

Øde. På leting etter god sti fra Åbortjernshøgda tilbake til sivilisasjonen., med utsikt til Rolighaugen i nordøst.

Les mer om denne posten i Kjentmenns forum

Start:
Tverrsjøstallen, Sinderdalen
Sørkedalen

Kart:
Oslo Nordmark

I nærheten:
Gammel hestevei ved
Tvetjerna

Eldre poster
Sandbekkmana