Hemmelig plett.
En hemmelighet langs Greveveien.

ange har nok ruslet opp Greveveien gjennom fra Movann stasjon, men hvem har vel lagt merke til at bekkebruset plutselig stilner? Her ligger forklaringen: Et betydelig stykke av veien fra Ørfiske er vannet lagt i tunnell, som ledd i bestrebelsene på å få mer vann i Maridalsvannets nedslagsfelt. Dette er et av mange eksempler på at sterke krefter i Kristiania forsynte seg av Nittedals vann for å lette tømmerfløting, industrireising og økonomisk vekst på 1800-tallet. Denne tunnellen åpnet allerede i 1825. En annen tunnell, med en åpning som til forveksling ligner denne, går fra Stor Daltjuven til Ingvaldsflaten nord for Sandungen.
Området her heter Almedalen, men kalles også Elmedalen slik det nå står på kartet.

Kjentmannspost 2006-2008.


Start:
Movann st
Kart: Oslo
Nordmark

I nærheten:
Ørfiske
Burås

En lignende
tunnellåpning

Nordmarka | Vestmarka | Romeriksåsene | Bærumsmarka | Krokskogen |
Lillomarka
| Østmarka | Stormarka | Gjengrodde stier | Linker | Send et postkort