En mosebegrodd kjempesten lå i strømmen; rundt omkring den skummet elven hvit, men antok snart den mørkegrønne Farve, der litt lengere ned ble så mørkladen som en natt.

Bernhard Herre: I Nordmarken.

Vannveien. Gjennom denne kløfta og røret midt i bildet ledes vannet «feil» vei - ikke mot Nittedal, men mot Oslo. Fotos: KJENTMANNSMERKETS VENNER

enne idyll i de nordøstlige egne av Nordmarka er i virkeligheten en transitt-åre for mengder av springvannet bybefolkningen kaster rundt seg hver eneste dag. Idet jobbetiden i Kristiania mot slutten av 1800-tallet raskt drev opp folketallet og dermed behovet for vann, ble det i dette området foretatt en enorm omlegning av de naturlige vannveier i Nordmarka, som på den tiden for det meste tømte seg i Nittedal.
Men med en demning i Nordvannet ble dette utløpet blokkert, og gjennom et

sinnrikt vest- og sydgående system av tunneller ble dette vannet omdirigeret til Trehørningen og Helgeren. Fra søndre Anderstjern løper den første av disse underjordiske vannveier - kun 44 meter lang, men essensiell.
Anderstjernene - det er to av dem - ligger i forlengelsen av Elvann, rett ved idylliske Mago gård.
En nyere kjentmannspost befinner seg rett i nærheteen: Anderstjernbekken i perioden 2002-2004.

Anderstjern var kjentmannspost fra 1996 til 1998.

Nordmarka | Vestmarka | Romeriksåsene | Bærumsmarka | Krokskogen | Lillomarka
Østmarka | Stormarka | Gjengrodde stier |Postkort |Bokkafe | Litteratur & lenker