Den trygge bro krysser den sorte bekk i Angstkleiven. Foto: EE

Angstkleiva

Angstkleiva er en bratt styrtning på den gamle ferdselsvei, der her like nord for Breidsjøen krysser Lillomarken. De gamle vognførere fikk kanhende angst der de manøvrerede de tunge lass ned den steile li, eller de visste, at de var like ved en ang, det gamle ord for et ut-os der bekken renner ut i en sjø.
Fra den gemene hobs vei langs Breidsjøen, mellom Grorud og Solemskogen, smyger sig den smukke sti langsmed bækken i nordvestlig retning, og man vil snart være i dybet av en tabt, glæmt skovstrækning. Dog er den gamle vei tydelig i terrenget og utstyrt med broer over den sorte bekk.

Angstkleiva var kjentmannspost fra 1996 til 1998.


Nordmarka | Vestmarka | Romeriksåsene | Bærumsmarka | Krokskogen | Lillomarka | Østmarka | Gjengrodde stier | Litteratur & lenker