Stormarka | Nordvest | Nordøst | Sørvest | Sørøst | Oslomarka

Ankerfjella
Over myra. På vei gjennom Ankerfjella. Foto: STEIN BOTILSRUD

nkerfamilien har vært store skogeiere over store deler av Østlandet gjennom flere århundrer, så også i de sørøstligste utposter i landet vårt hvor den samme familien har gitt navn til et vidstrakt skogsområde. Ankerfjella strekker seg fra Store Ertevann i vest til svenskegrensen i sør og øst og er høyst sannsynlig det flotteste turterrenget du vil finne i hele Østfold. Her er et godt merket stinett, flere av stiene noen riktige perler der de går over åpne nord/sør-gående høydedrag.
I tillegg fins det her en nærmest endeløs rekke av småvann med rikelige abborforekomster. I grensetraktene mot Sverige ligger Lundsneset barskogvernområde som grenser opp mot Tresticklan Nasjonalpark i Sverige. Midt i dette området finner vi også turistforeningshytta Budalsvika med 20 sengeplasser.

Startsteder: Fjell bro, Remnevannet, Ør, Råbocken (Sverige)
Kart: Idd

Gå til: Frithjof Nansens Hotell, Gammelt luftvakttårn på Store Vedøfse,
Høge Stang, Tomt-Elias Hule, Budalsvika, Svenskegravene

Ertemarka | Ankerfjella | Vestfjella | Indre Østfold | Hvaler