Dikterens vei, der den stikker av mot øst fra hovedveien mot Heggelia.

eter Christen Asbjørnsens navn er uløselig knyttet til Krokskogen og turen han gikk her en sommernatt. Han kom fra Sørkedalen og Lyse og passerte her ved dagens kjentmannspost, videre til gården Heggelia hvoretter han gikk seg håpløst vill. Det var først siden han ble ordentlig kjentmann.

Asbjørnsens vei ble blåmerket så sent som 2004 og er derfor bare med på de nyeste kartene. Den er en morsom variant fra de mer inngåtte rutene opp i høyden-

Posten står på et av de mest klassiske stedene, litt nedenfor Heggelidammen. Dessverre er Asbjørnsens vei ikke merket på annen måte enn med de blå - på skiltene står det intet om at man her kan følge i eventyrkongens fotspor.


Start: Skansebakken (buss, P)
Kart: Oslo Nordmark

Aktuell post i nabolaget:
Otertjernsrenna | Gullikskollen

Eldre poster:Oppkuven | St. Jørgenskastet | Otertjern | Sloradammen


Dype skogen. Fort gjort å ta en Asbjørnsen inni her, dvs. bli litt skvetten.

Kjentmannspost 2004-2006
Krokskogen | Nordmarka | Vestmarka | Romeriksåsene | Bærumsmarka
Lillomarka | Østmarka | Gjengrodde stier | Litteratur & lenker | Bokkafe