Bekkene skummer hist under mosede stener, her glider de over en blank stengrunn og forsvinner i veiens krumning. Bernhard Herre: Krokkleven
 


Urkraft. Asdøla styrter seg dramatisk utfor det
bemerkelsesverdige Asdøljuvet.
Fotos: MORTEN MØST

enne dype kløft har knapt sin like i Oslomarkene, og minner kanhende mer om de vestlandske landskaper. Her styrter seg det kolde vann fra Asdøltjern dramatisk ned de loddrette klippebryst, på vei mot Lier og Drammensfjorden. Den glisne løvskog dekkes av de fine dråper fra fossens hvite skumskyer, og dens brusende torden er eneste lyd som når øret i dette mørke innelukke.

Sist kom jeg her forbi dagen etter den veldige regnstorm som skyllet gjennom våre marker i oktober 1999. Den blåmerkede sti opp gjennom juvet var skjult av det kullsorte vann som kom meg frådende i møte. Stedvis måtte jeg springe fra sten til sten og klamre meg til de sleipe, råtnende vindfall, der er ved å beseire vandringsveien gjennom dette strøk fullstendig. Under trærnes dryppende kroner var så dunkelt, at jeg knapt kunne se hånden for meg, og den ville slukt var tom for alt jordisk liv.Dog fornemmer vandreren her et sus av fordums storhet, for i Asdøljuvet var engang et yrende industrielt liv med møller og sager, verksteder og andre frukter av menneskelig innovasjon. Men det er lenge siden, og for å finne spor etter denne blomstringstid i dag skal man se nøyere etter enn vandreren normalt gjør i slikt et vær.
Like ovenfor det veldige fossefall gjør vandringsveien en venstresving og forsvinner bak et klippefremspring. Men på denne dag skyllet en fot vann over stien, og jeg visste, at det var her turen skulle ende denne dag.
I stedet klyver jeg opp de bratte lier til den nærliggende Aschenbergseter og videre til Asdøltjern hvorfra det går vei ned igjen til Lierdalen. Fra denne vei stikker også den blå sti forlokkende ned i juvet, men på en dag som denne er fristelsen lett å motstå.

Post 4, perioden 2008-2010. Også kjentmannspost fra 1990 til 1992

Start: Solli,
Asdøl (begrenset parkering)

Kart: Oslo vestmark

Official geocaching
site

 

Nordmarka | Vestmarka | Romeriksåsene | Bærumsmarka |
Krokskogen
| Lillomarka | Østmarka | Gjengrodde stier | Linker

Untitled Document