Ved Attogframseter på Krokskogen
Like langt. Ved Attogframsetra på Krokskogen.

ttogframsetra er en gammel seter på Krokskogen, sannsynligvis brukt av Borgen gård. Navnet henspiller sannsynligvis på at det bare gikk en blindvei hit. Ikke mye å se i dag, men Attogframtjernet ligger der jo - en lysende perle i disse dystre strøk. Denne delen av Krokskogen kan greit besøkes fra Kleivstua hvorfra det går løyper, stier og sykkelveier innover.

Poster i nærheten: Bukkebekksteinen | Retthellseter | Øskjevallseter

Attogframtjern på Krokskogen, oktober 2004
Tjernet. Attogframtjernet på Krokskogen. Fotos: MORTEN MØST

Kjentmannspost 2002-2004

Nordmarka | Vestmarka | Romeriksåsene | Bærumsmarka | Krokskogen
Lillomarka | Østmarka | Gjengrodde stier | Bokkafe | Poskort | Linker