Stormarka | Nordvest | Nordøst | Sørvest | Sørøst | Oslomarka

Augunshaug

Kraftige klyv. Oppstigningen fra Norefjellstua mot
Augunshaug er hard, men vakker.
Foto: STEIN BOTILSRUD


e fleste som debuterer på Norefjell tar gjerne sikte på å nå Høgevarde allerede på den første turen. Men om turen dit opp synes i lengste laget med start på Norefjellstua kan det kanskje friste med Augunshaug som en introduksjon til Norefjells herligheter. Oppstigningen til varden på 1341 m.o.h er ikke lenger enn snaue 5 km, men definitivt bratt nok til å ta pusten fra de fleste. Utsynet herfra er også upåklagelig en tindrende klar høstdag, spesielt mot sør og øst.

Holleia | Høgfjell | Vikerfjell | Vassfaret | Norefjell